• Persoonlijk

  • Betrokken

  • Kundig

  • Dichtbij

Tarieven fysiotherapie 2019

Zitting fysiotherapie € 31,50
Toeslag aan huis € 12,90
Inrichtingstoeslag € 6,70
Screening € 14,65
Intake/ onderzoek na screening € 31,50
Intake/ onderzoek na verwijzing € 44,85
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 41,20
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 56,00
Kort rapport € 31,00
Gecompliceerd rapport € 62,00
Telefonische zitting € 10,30
Niet nagekomen zitting € 25,20

Deze tarieven gelden alleen voor niet gecontracteerde zittingen.

Niet gecontracteerd in 2019: Caresq, ENO, Zorg en Zekerheid.